Petits Artesans

Un celler “petit”, d’escala humana i una extensió de vinyes controlable i assumible que ens permeti conèixer cada pam de terra que cultivam en biodinàmica. Un equip que és una petita familia amb qui compartim els bons i els mals moments. Treball en equip, il.lusió i passió per la feina ben feta, perseverància, constància i empenta.

Amb la voluntat de llegar uns sòls fèrtils i rics a les generacions futures feim una gestió de les vinyes basada en el diàleg amb la naturalesa: sembram cobertes vegetals, aplicam compost i preparats biodinàmics, utilitzam infusions de plantes medicinals, gestos que ens ajuden a aconseguir uns raïms d’òptima qualitat, expressió del triangle sòl-clima-varietat.

Aquestes són les eines dels petits artesans de Mesquida Mora.