Son Godai

Son Godai

Localització: a la carretera de Porreres cap a Vilafranca.
Superfície: 2.1106 Ha
Tipus de sol: franc-argilós
Any de plantació: 2010
Marc de plantació: 2*1.23
Varietat: premsal
Portaempelt: 1103 Paulsen
Sistema de conducció: vas

Sembrada el mateix any que el Camí de Felanitx aquest premsal de Son Godai creix al costat del darrer albercoquerar que conserva la meva familia materna.

Premsal en vas per a la propera generació vinatera.

Mostrant l'únic resultat