Son Orellet

Son Orellet

Localització: Al camí de Son Servera, a Porreres.
Superfície: 4.9 Ha
Tipus de sol: franc-argilós
Any de plantació: 1998 i 2001
Marc de plantació: 2 x 1
Varietat: chardonnay, merlot, sirà i cabernet.
Portaempelt: 140 Ruggeri per al chardonnay
Richter 110 i 1103 Paulsen per al merlot, sirà i cabernet.
Sistema de conducció: emparrat i doble cordó.

Si tenim en compte la intensitat de la plantació és la vinya més gran que tenim en producció total. És el clar exponent de les vinyes sembrades els anys 90.

Emparrades i amb sistema de gota a gota que ja fa molts anys que deixàrem d’utilitzar.

S'estan mostrant 3 resultats